DOI: https://doi.org/10.35742/revistacccomunicacioneinformacion.2014.19.1-12
DOI: https://doi.org/10.35742/revistacccomunicacioneinformacion.2014.19.13-21
DOI: https://doi.org/10.35742/revistacccomunicacioneinformacion.2014.19.23-36
DOI: https://doi.org/10.35742/revistacccomunicacioneinformacion.2014.19.37-53

Motivos de consumo de programas taurinos en televisión

Carmen Marta-Lazo, Javier Pérez-González

55-72

DOI: https://doi.org/10.35742/revistacccomunicacioneinformacion.2014.19.55-72